Dhr. Kleinleugenmors
’Samen met een mede-hipper laminaat gelegd ...’ > Lees meer

Informatie over HiP

HiP Veenendaal is een netwerk van kerkleden  die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de lokale samenleving.

Vraag en aanbod worden door de helpdesk van HiP Veenendaal bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.

Onze hulpbieders kunnen ook benaderd worden voor hulpvragen van Veens Vrijwilligers. Dan nemen de medewerkers van Veens de hulpvragen eerst in behandeling. Zie hierover meer onder 'samenwerking'.

De Veenendaalse kerken die aangesloten zijn bij het Diaconaal Platform in Veenendaal werken samen binnen HiP Veenendaal. Dit zijn de volgende kerken en christelijke geloofsgemeenschappen:

- Christelijke Gereformeerde Bethelkerk
- Christelijke Gereformeerde Pnielkerk
- Gereformeerde Gemeente Adventkerk
- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Oost) Poortkerk
- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (West) Poortkerk
- Hersteld Hervormde Kerk
- PKN Hervormde Gemeente (alle 9 wijkgemeenten)
- PKN Protestantse Gemeente (Sola Fide, Aller Erf, Goede Reede, Petrakerk)
- Nederlands Gereformeerde Kerk
- Rooms Katholieke Salvatorkerk
- Baptistengemeente Veenendaal
- Evangeliegemeente De Regenboog (Noord en Zuid)
- ICF Veenendaal
- Zevende-dags Adventisten

Het plaatselijke werk van HiP wordt ondersteund door de landelijke stichting, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, PR en specifieke know how.