Christelijk Vrijwilligers Netwerk

Het Christelijk Vrijwilligersnetwerk Veenendaal is een initiatief vanuit het Diaconaal Platform Veenendaal en wordt gecoordineerd door het team van HiP Veenendaal. De koppeling van hulpvragen aan hulpbieders uit de kerken wordt uitgevoerd door de helpdeskmedewerkers van HiP Veenendaal. U vindt hier alle informatie over het CVN

Het CVN biedt expertise aan het vrijwilligerswerk dat vanuit de kerken gegeven wordt en heeft als doel om met de beschikbare vrijwillige inzet zoveel mogelijk Veenendaalers te helpen die deze hulp nodig hebben. Binnen het netwerk wordt samengewerkt door de kerken, de christelijke vrijwilligersorganisaties en christelijke zorgorganisaties die actief zijn in Veenendaal.

De vrijwillige inzet vindt plaats aan hulpvragers binnen en buiten de kerkelijke gemeenten.