Hulp bieden

Hulp kunt u aanbieden als u verbonden bent met één van de deelnemende organisaties. ALs u niet met één van de deelnemende organisaties bent verbonden neem dan eerst contact op met de organisatie vanwaaruit u u hulp aan wilt bieden. Dit voorkomt vertraging in het behandelen van uw aanbod. Hier vindt u de deelnemende organisaties.

De aard van de vrijwilliger hulp die wordt geboden kan alles zijn. Een eenmalige actie, structureel professionele onderdsteuning, af en toe een sociaal bezoek. En alles wat hier tussen zit. Meer informatie vindt u bij de deelnemende organisaties.

Hulpbieden