Dhr. Kleinleugenmors
’Samen met een mede-hipper laminaat gelegd ...’ > Lees meer

HiP werkt samen

HiP Veenendaal werkt graag samen met andere organisaties op plaatselijk en op wijkniveau.

Samenwerken is de kern van ons werk. In een samenleving waarin zorg niet meer vanzelfsprekend is en de nadruk ligt op participatie, zet HiP zich in om de onderlinge betrokkenheid tussen burgers te bevorderen. Dat doen we door nauw samen te werken met allerlei belanghebbende partijen, zodat het werk van HiP van toegevoegde waarde is voor reeds bestaande vormen van zorg. HiP werkt samen met:

De lokale overheid
HiP geeft handen en voeten aan de visie van de overheid om mensen te stimuleren hun bijdrage te leveren aan de samenleving, al dan niet geholpen door anderen. Wij bieden de lokale overheid toegang tot het potentieel aan vrijwilligers dat via de kerken en parochies inzetbaar is. Dit levert een sociale basisinfrastructuur op die perfect aansluit bij het gedachtegoed van de WMO.

Organisaties
HiP Veenendaal werkt nauw samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties.

De aanmelding en coordinatie van vrijwilligers bij het Christelijk Vrijwilligersnetwerk wordt praktisch ondersteund door het team van HiP Veenendaal.

Meer weten?
Wilt u meer weten over samenwerken met HiP? Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen.