Hulpbieder
’Heb van januari t/m september wekelijks de...’ > Lees meer

Deelnemende kerken

Hip helpt kerken!

Dat is de visie van HiP en ook de reden dat we opgericht zijn. Er waren christenen vanuit verschillende kerken die graag iets wilden doen voor de mensen om hen heen, maar niet wisten hoe ze dat moesten aanpakken. Daarom is HiP opgericht om de koppeling te maken tussen hulpvragers zonder eigen netwerk, veelal dus ook niet aangesloten bij een kerk, en christenen uit diverse kerken, die wat wilden doen voor mensen zonder helper.

Vanuit de klankbordgroep van het Diaconaal Platvorm Veenendaal (DPV) hebben alle toen aangesloten kerken bij de oprichting van HiP in Veenendaal uitgesproken gebruik te willen maken van het aanbod van HiP om de gemeente te helpen praktisch diaconaal actief te zijn in Veenendaal.

De gemeenteleden die zich inzetten via de aangesloten kerken, zijn vrijwilliger namens hun eigen kerk.  Elke kerk heeft een contactpersoon die op de hoogte wordt gesteld welke gemeenteleden graag via HiP hulpbieder worden. De kerkelijke gemeente geeft daar actief toestemming voor door deze hulpbieder te activeren. Ook wordt de contactpersoon op de hoogte gesteld van elke hulpvraag die deze persoon gaat doen. Op deze manier kan een kerk meeleven met de diaconale activiteiten van eigen gemeenteleden.

De contactpersoon krijgt ook inloggegevens waarmee hij de kerkpagina en alle aangesloten hulpbieders kan bekijken en benaderen.

Aangesloten kerken:

- Christelijke Gereformeerde Bethelkerk
- Christelijke Gereformeerde Pnielkerk
- Gereformeerde Gemeente Adventkerk
- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Oost) Poortkerk
- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (West) Poortkerk
- Hersteld Hervormde Kerk
- PKN Hervormde Gemeente:
* Julianakerk
* Vredeskerk
* Oude kerk
* Westerkerk
* Sionskerk
* Ontmoetingshuis
- PKN Protestantse Gemeente Veenendaal:
* Sola Fide
* Petrakerk
* Aller Erf
* Goede Reede
- Nederlands Gereformeerde Kerk
- Rooms Katholieke Salvatorkerk
- Baptistengemeente Veenendaal
- Evangeliegemeente De Regenboog (Noord en Zuid)
- ICF Veenendaal
- Reformatorische Baptisten Gemeente de Heuvelrug.
- Klink

Staat uw kerk er niet bij en heeft u ook interesse om u aan te sluiten bij HiP, neem dan voor meer informatie contact op met Lianne van der Net - plaatscoördinator van Veenendaal. (mail: l.vandernet@stichtinghip.nl; tel:06-34090304)