Kerk en Minima

Adequate hulp, snel en discreet

Kerk en Minima wil meer zijn dan een luisterend oor, zij wil praktisch en adequaat helpen, snel, discreet en zonder overbodige formaliteiten. Kerk en Minima is er voor mensen die woonachtig zijn in Veenendaal en helpt zowel kerkelijke als niet-kerkelijke personen ongeacht religie of nationaliteit.
De groep personen aan wie hulp wordt verleend is zeer divers en bestaat ondermeer uit alleenstaanden, éénoudergezinnen, personen die hun baan zijn kwijtgeraakt, arbeidsongeschikten, ouderen, etc.

Hulp kan gegeven worden in verschillende vormen

Kerk en Minima geeft materiële en immateriële hulp. Materiële hulp meestal alleen als de burgerlijke overheid of andere instanties geen hulp (meer) kunnen bieden. Kerk en Minima helpt eenmalig of geeft tijdelijke ondersteuning met de bedoeling het gezin of de persoon te vitaliseren. De hulp kan bestaan uit:
- financiële ondersteuning in de vorm van kleine giften en leningen
- hulp in natura als b.v. meubilair of huishoudelijke apparaten aangeschaft moeten worden
- doorverwijzing naar andere instanties
- begeleiding bij contacten met instanties
- hulp bij invullen van formulieren en voeren van correspondentie

Website: www.kerkenminima.nl