Samenwerkingsrelatie

HIP WERKT SAMEN
HiP Veenendaal werkt graag samen met andere organisaties op plaatselijk en op wijkniveau.

Samenwerken is de kern van ons werk. In een samenleving waarin zorg niet meer vanzelfsprekend is en de nadruk ligt op participatie, zet HiP zich in om de onderlinge betrokkenheid tussen burgers te bevorderen. Dat doen we door nauw samen te werken met allerlei belanghebbende partijen, zodat het werk van HiP van toegevoegde waarde is voor reeds bestaande vormen van zorg. HiP werkt samen met:

De lokale overheid
HiP geeft handen en voeten aan de visie van de overheid om mensen te stimuleren hun bijdrage te leveren aan de samenleving, al dan niet geholpen door anderen. Wij bieden de lokale overheid toegang tot het potentieel aan vrijwilligers dat via de kerken en parochies inzetbaar is. Dit levert een sociale basisinfrastructuur op die perfect aansluit bij het gedachtegoed van de WMO.

Veens
Eén van onze belangrijkste samenwerkingspartners is Veens. Al bij de oprichting van Veens is HiP erg betrokken geweest, wat heeft geresulteerd in niet alleen samenwerken, maar een vrijwel zelfde manier van werken. Veens hanteert dezelfde criteria bij het aannemen van een hulpvraag als HiP en gebruikt ook de door HiP ontwikkelde software. Hierdoor is het mogelijk dat de database van HiP hulpbieders gekoppeld is aan die van Veens. Op deze manier kunnen onze hulpbieders ook ingezet worden voor vragen die bij Veens binnen zijn gekomen. Want uiteindelijk maakt het voor de meeste van onze hulpbieders niet uit waar de vraag vandaan komt, maar hoe die ingevuld wordt. En dat doen onze hulpbieders vanuit een betrokkenheid bij de samenleving, geïnspireerd door het voorbeeld dat Jezus ons gaf. Zijn liefde willen ze laten zien. Zowel bij vragen de HiP binnenkomen, als bij vragen die bij Veens binnenkomen.

In 2018 zijn er 149 hulpvragen van Veens door Hulpbieders van HiP Veenendaal ingevuld, waarvan 32 terugkerende hulpvragen. Hier zaten ook aardig wat structurele hulpvragen bij. Dat is een getal waar we trots op zijn.

Overige Organisaties
HiP Veenendaal werkt nauw samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties en natuurlijk de kerken van Veenendaal. Zie onder de volgende links voor

Deelnemende kerken

Samenwerkende vrijwilligersorganisaties

Verwijzende zorgorganisaties