Vacature plaatscoördinator

De coördinator is de spil in het lokale netwerk HiP Veenendaal en verantwoordelijk voor de plaatselijke voortgang van het HiP concept. De coördinator is gericht op het opbouwen, verdiepen en verstevigen van relaties en het aangaan van samenwerkingsverbanden om lokale voortgang en groei van het HiP concept te bevorderen.

HiP Veenendaal is een zelfstandige stichting, verbonden aan de landelijke vereniging HiP Helpt.

Werkzaamheden coördinator
* bezoeken en enthousiasmeren van nieuwe en bestaande contacten en het geven van presentaties;
* namens HiP Veenendaal aanwezig zijn bij centraal diaconale overleggen, het begeleiden van deelnemende kerken en het één- of tweejaarlijks organiseren van een contactpersonenbijeenkomst;
* stimuleren en adviseren van contactpersonen omtrent het werven en begeleiden van hulpbieders;
* in kaart brengen, beoordelen en monitoren van de stand van zaken op het gebied van:
deelnemende kerken, vrijwillige hulpbieders en aantal hulpvragen
* samenwerking met zorg en welzijnsorganisaties en gemeentelijke overheid;
* in gang zetten van de benodigde acties om doelstellingen te behalen;
* Verantwoordelijk voor het primaire proces van de helpdesk: aansturen en begeleiden helpdeskvrijwilligers en zo nodig werven van nieuwe vrijwilligers.

Profiel coördinator
Voor bovenstaande werkzaamheden zoekt HiP Veenendaal een  betrokken christen die hart heeft voor diaconaat, en die:
* in staat is samen te werken en sturing te geven aan een vrijwilligersteam;
* die zeer goede contactuele eigenschappen heeft, een netwerker is en overtuigend kan presenteren;
* voldoende financieel inzicht en daadkracht heeft om binnen toegewezen budget werkzaamheden uit te voeren.
* in staat is om op verschillende niveaus contacten te leggen met kerken, zorgorganisaties en overheidsinstellingen en gericht is op samenwerking;
* een goede antenne heeft voor de ontwikkelingen in de plaats, in staat is om zelf initiatieven te nemen en creatieve manieren weet te ontwikkelen voor de voortgang van het HiP werk.
* die beschikt over HBO werk-denkniveau.


Wij bieden
Een veelzijdige en uitdagende baan waarin je bijdraagt aan de visie van HiP. Je wordt ondersteunt door het bestuur van HiP Veenendaal en een getraind team van helpdeskvrijwilligers.

Het betreft een aanstelling voor gemiddeld 8 uur per week met een salaris overeenkomstig met de zwaarte van de functie.

Reageren
Je CV met motivatie ontvangen wij graag per e-mail gericht aan de voorzitter van het bestuur: dhr. Aart van Kruistum, info@vankruistum.net.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lianne van der Net - plaatscoördinator HiP Veenendaal via l.vandernet@hiphelpt.nl of 06-34090304.