Wat te doen bij vragen of klachten?

Het kan zijn dat het contact wat er via HiP gelegd is, niet zo loopt als u of jij zou willen. Als dat zo is, laat het ons dan weten!
We horen dat graag, zodat we samen kunnen kijken wat we daaraan kunnen doen. Hieronder kun je  lezen bij wie je terecht kunt met welke vragen.


Bij wie kun je terecht?

1.
Helpdeskmedewerkers
Alle hulpvragen worden gekoppeld door onze vrijwillige helpdeskmedewerkers. Bij hen komt de hulpvraag binnen. Zij vragen de hulpvraag uit door contact op te nemen met hulpvrager en eventuele hulpverlener (contactpersoon). Daarna koppelen ze daar een geschikte hulpbieder aan. Zijn daar vragen over dan kan er met hen contact op worden genomen. Ook dragen zij zorg voor het vragen om feedback nadat de hulpvraag opgepakt is.

Zowel hulpvragers als hulpbieders kunnen met hen in gesprek als er vooraf vragen zijn of randvoorwaarden nodig zijn om de hulpvraag zo zorgvuldig mogelijk op te pakken. Achteraf kan met hen contact opgenomen worden als de hulpvraag niet gelopen is zoals de afspraak was.

Zij zijn bereikbaar op elke dinsdag en donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 via telefoon: 0318-240184 en e-mail: veenendaal@stichtinghip.nl

2.
Plaatscoördinator
De plaatscoördinator is degene die alle vrijwilligers coördineert en aanstuurt en verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen HiP Veenendaal. Mochten de helpdeskmedewerkers er niet uit komen, de vraag te zwaar vinden of zelf tegen iets aanlopen, dan overleggen zij met de plaatscoördinator. Samen kijken ze naar wat er nodig is en hoe dat wat nodig is ingezet wordt.

Als de vraag bij de plaatscoördinator wordt neergelegd zal deze contact opnemen met betrokken personen.

Als je verwacht dat de verantwoordelijkheid van de vraag bij de plaatscoördinator ligt of dat prettiger vindt om direct met haar te spreken en advies te vragen, dan kun je ook zelf contact opnemen met de plaatscoördinator. De plaatscoördinator van HiP Veenendaal is Lianne van der Net -  van Kranenburg. Telefoon: 06-34090304 en e-mail: L.vandernet@stichtinghip.nl

3.
Vertrouwenspersoon
Ligt datgene wat je wilt bespreken erg gevoelig of vind je het lastig om het gelijk binnen de organisatie neer te leggen dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. Ook als jij degene bent waarover binnen de organisatie een klacht is geweest kun je met de vertrouwenspersoon overleggen.

De vertrouwenspersoon:
Luistert, steunt en adviseert,
Onderneemt niets buiten jou om.
Ondersteunt waar nodig bij gesprekken met derden.
Verwijst zo nodig door naar professionele hulpverlening of andere
instanties.
Kiest geen partij en is geen bemiddelaar of juridisch belangenbehartiger.
Bespreekt met jou wat je kunt of wilt doen, en wat je daarvoor nodig hebt

Vertrouwenspersoon voor HiP Veenendaal is Sonja van Beek. Zij heeft jarenlang voor HiP en Veens gewerkt en weet alles over de organisaties en het vrijwilligerswerk. Zij werkt nu niet meer voor HiP of Veens en is daarmee een vertrouwenspersoon die buiten de organisatie staat en op afstand kan luisteren en mee kan denken.

Sonja van Beek - e-mailadres: Son66508@gmail.com.

4.
Bestuur
Als er organisatorische klachten zijn die door de helpdeskmedewerkers en plaatscoördinator niet goed worden opgepakt, dan kan er contact worden opgenomen met het bestuur van HiP Veenendaal.

Aart van Kruistum - voorzitter
Lucas Doornhein - secretaris
Wim van de Kraats - penningmeester
e-mail: bestuurhipveenendaal@stichtinghip.nl

Preventiebeleid

Bovenstaande informatie is ook opgenomen in ons preventiebeleid.
Hierin wordt beschreven op welke manier we zorgvuldig omgaan met het aannemen van vrijwilligers, hoe we handelen bij grensoverschrijdend gedrag en dus ook bij wie je terecht kunt. Om het preventiebeleid te downloaden klik hier.